Wood pellets

Els pèl·lets són petits cilindres que s'obtenen de triturar i assecar la fusta o altres elements vegetals, tot premsant-los i comprimint-los, posteriorment.[4] La lignina mateixa fa d'aglomerant. No cal ni cola ni cap altra substància més que la mateixa fibra vegetal.

Calor
Fum
Flama
Combustió